Home
Een reservoir van energie
Biogas is een duurzame energiebron die in de industrie steeds meer toepassing vindt. De technologie is inmiddels zover ontwikkeld, dat grote bedrijven met biogas in hun totale behoefte aan warmte, elektriciteit en gas kunnen voorzien. Als bron van duurzame energie is biogas bijzonder aantrekkelijk; het is een maatschappelijk verantwoorde oplossing waarmee bedrijven forse besparingen kunnen realiseren n hun corporate image kunnen versterken.

De toekomst
De toekomst voor biogas ziet er dan ook goed uit, mits aan n voorwaarde wordt voldaan: een constante aanvoer van grondstof die gelijke tred houdt met de groeiende vraag. IOF (Industrial Organic Fuel) creert hiervoor structurele capaciteit. IOF betrekt reststoffen en afvalstromen uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie en verwerkt deze in eigen beheer tot gebruiksklare gecertificeerde grondstoffen.

 
 
Contact
Industrial Organic Fuel
Rochesterlaan 5
BE-8470 Gistel, Belgium
tel:    +32 59 703713
fax:     32 59 703714
email:    info@iofuel.eu